Menü Kapat

SONUÇ BİLDİRGESİ

(İMÜ 17 KASIM 2019)

“Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler Uluslararası Sempozyumu” 16-17 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, yurtiçi ve yurtdışından gelen akademik çevreler, eğitim kurumları ve STK temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleşmiştir.

Sempozyumda sunulan 60 bilimsel tebliğ kapsamında Ahıska Türkleri’nin tarihi, edebiyatı, dili, eğitim ve sosyal yaşamları gibi konuların yanı sıra, geri dönüş, uyum, mülkiyet hakları, iş dünyası ve işletmecilik alanlarında karşılaştıkları sorunlar ele alınarak incelenmiş, bu bağlamda çözüm önerileri ileri sürülmüştür.

Ahıska Türkleri Sürgünü’nün 75. Yılında Türkiye’de devlet kurumları ve sivil toplum örgütlerinin duyarlılığı karşısında takdir ve teşekkürlerini sunan sempozyum;

 1. Ahıska konusuyla ilgili yapılan çalışmaların bundan sonraki süreçlerde de yoğun ve istikrarlı bir şekilde devam ettirilmesine, sorunların çözümüne ilişkin karar alma süreçlerinin daha yapıcı ve hızlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapar.
 2. Dünyanın 9 ülkesine dağılmış halde yaşayan Ahıska Türkleri’nin eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik yaşam alanlarındaki çeşitli faaliyetlerini verimli bir şekilde sürdürmeleri bakımından sivil toplum örgütleri, akademik çevreler, ayrıca ilgili kamu kurumları arasında etkin iletişim ve iş birliğinin önemini tekrar vurgular.
 3. Ahıska Türkleri ile ilgili sorunların yaşadıkları ülkelerin akademik çevrelerinde çalışma konuları haline getirilmesi, sorunun bilimsel yayınlara yansıtılması, yetenekli gençlerin seçilerek ilerleyen dönemlerde eğitim profillerinin çeşitli, aynı zamanda ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmesi amacıyla koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesini önerir.
 4. Sorunun hukuki boyutu üzerine yoğunlaşmak, yaşam, serbest dolaşım, mülkiyet, miras ve tazminat hakları konularında hukuk yollarının araştırılması ve yasal girişimlerin başlatılması için STK, akademik çevreler ve hukuk alanında faaliyet gösteren ilgili müesseselerin iş birliği olanaklarının seferber edilmesinin önemini beyan eder.
 5. Türkiye’nin resmi devlet kurumlarının Ahıska konusundaki faaliyetlerinin bundan sonra da adalet, yurttaşlık, insan hakları ve evrensel değerler ışığında devam ettirileceği konusundaki inancının tam olduğunu vurgular, çifte vatandaşlıkla ilgili mevzuat hükümlerinin hayata geçirilmesi için gereken yasal ve idari işlemlerin etkin bir şekilde uygulanmasını önerir.

Sempozyuma Davet

Sovyet rejiminin Türk ve Müslüman halklara uyguladığı “sürgün” politikasından nasibini alan halklar arasında Ahıskalı Türkler de var. Gürcistan’ın Ahıska Bölgesi’nden Kasım 1944 yılında Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’a sürgün edilen Ahıskalı Türkler, günümüzde dünyanın on farklı ülkesinde dağınık şekilde yaşamaktadırlar. Gürcistan’dan başlayan sürgün sonrası;  ABD, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve KKTC’ye kadar uzanan göçün doğal olarak getirmiş olduğu sorunları vardır. Bu sorunlar üzerinden yola çıkarak yarım milyonu aşkın nüfusa sahip olan Ahıskalı Türklerin problemlerindeki çözüm yolları üzerinde durulması gerekmektedir. Bu nedenle İstanbul Medeniyet Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen “Sürgünün 75.yılında Ahıskalı Türkler” adlı uluslararası sempozyum, üniversitemizin Göztepe yerleşkesinde gerçekleşecektir. “Sürgünün 75.yılında Ahıskalı Türkler” başlığıyla düzenlediğimiz kongremizdeki bu buluşmamızda Ahıskalı Türklerin güncel sorunları başta olmak üzere; hukuk, edebiyat, eğitim, tarih, ilahiyat, sanat, kültür ve teşkilatlanma alanındaki konular ele alınacaktır. Sempozyumumuza katılacak olan tüm bilim insanlarına, dinleyici ve katılımcılar adına güzel ve faydalı geçmesini temenni ediyoruz.

Call for Papers

Meskhetian Turks are among the people who has had the share of the “exile politics” of Soviet regime towards the Turkish and Muslim people. Meskhetian Turks who were exiled from Ahıska Region in Georgia to Uzbekistan, Kazakstan, Kyrgyzstan, live in ten different countries in the world today. After the exile from Georgia, people who went to the USA, Azerbaijan, Russia, Ukraine, Kazakstan, Kyrgyzstan, Uzbeskitan, Turkey and TRNC, have naturally had problems because of migration. Therefore, it is necessary to focus on the possible solutions of the problems of more than half million Meskhetian Turks. To be able to create a platform Istanbul Medeniyet University is leading the symposium titled “Meskhetian Turks on 75th Year of the Exile” in Goztepe Campus. Within the scope of the symposium in addition to the current problems of Meskhetian Turks, subjects such as law, literature, education, history, theology, art, culture and organization are to be discussed. We wish that the symposium will be useful for both the researchers and listeners. 

Konular

 • EDEBİYAT
 • EĞİTİM
 • TARİH
 • HUKUK
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • SİYASET BİLİMİ
 • SOSYOLOJİ
 • SANAT
 • SANAT TARİHİ
 • İLAHİYAT

Önemli Tarihler

 • Sempozyum Tarihi
  16 – 17 Kasım 2019
 • Bildiri Özeti Gönderimi Bitiş Tarihi
  15 Haziran 2019 ( Yoğun Talep Üzerine Özet Bildiri Gönderme Süresi, 05 Temmuz 2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır )
 • Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Son İlan Tarihi
  20 Temmuz 2019
 • Tam Metin Gönderme Bitiş Tarihi
  15 Eylül 2019
 • Sempozyum Dili
  Türkçe, Rusça ve İngilizce

Important Dates

 • Symposium Dates
  16 – 17 November 2019
 • Deadline for sending paper
  15 June 2019 (It is extended to 5 July because of great interest)
 • The deadline to announce the accepted abstracts
  20 July 2019
 • Dead line for sending the whole paper
  15 September 2019
 • The language of the symposium
  Turkish, Russian, English
Ulaşım / Address

İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
Göztepe Yerleşkesi,
İSTANBUL

İletişim / Contact

+90 216 280 2196
+90 216 280 2453
+90 507 317 7014
rustem.murseloglu@medeniyet.edu.tr