Menü Kapat

Bildiri Hakkında

BİLDİRİLERİN HAZIRLANMA ŞEKLİ

  • Gönderilen bildiriler sözel bildiri olarak değerlendirilecektir.
  • Özetler sadece internet sitesinden kabul edilecektir. Lütfen web sitesindeki özet gönderme formunu kullanınız.
  • Özet, özet formu sınırları içinde Türkçe, Rusça ve İngilizce yazılmalıdır. Özet en az 200 en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır ve özetler 15 Haziran 2019 tarihine kadar ilgili web sitesi üzerinden gönderilmelidir.
  • Sempozyumda sunulacak bildirilerin tam metinleri en geç 15 Eylül 2019 tarihine kadar web sitesi üzerinden gönderilmelidir.
  • Yazarların isim ve soy isimleri açık olarak yazılmalıdır.
  • Yazarlara ait kurum bilgileri tüm özet çalışmalarında açıkça belirtilmeli, yazarlara ait bilgiler web sistemi üzerinde bilgi gönderme formuna eksiksiz olarak girilmelidir. Tüm bildiride ismi bulunan yazarların mail, kurum, telefon ve diğer iletişim bilgileri eksiksiz olarak sisteme kayıt edilmelidir. Sempozyumumuzla ilgili tüm bilgilendirmeler bu sistemdeki bilgileriniz üzerinden yapılacağından, olası bir bilgi sorunu nedeniyle ortaya çıkacak sorunlardan sempozyumumuz sorumlu olmayacaktır. Tüm bilgilerinin sisteme eksiksiz, tam ve doğru olarak girilmesi gerekmektedir.
  • Özet başlıkları büyük karakter kullanılarak yazılmalıdır. 12 punto şeklinde olmalıdır. Tüm bildiri içerisindeki yazı karakteri “TIMES NEW ROMAN” ile yazılmalıdır.
  • Sunumu gerçekleştirmeyenler katılım belgesini alamayacaklar ve sempozyum sonrasında basılacak kitapta yer alamayacaklar.
  • Katılımcılar sunumunu İNGİLİZCE, RUSÇA ya da TÜRKÇE olarak yapabilirler.
  • Kongremizde kabul edilen bildiriler sempozyum kitabında basılacaktır. Bu konuda yetki tek taraflı olarak ilgili editör ve sempozyum düzenleme yönetimine aittir. Sempozyuma kabul edilen bildiriler yayının kendi kurallarının dışına hiçbir koşulda çıkılamayacaktır.

Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları / Правила подготовки текста доклада

Tam metinler 12 punto şeklinde ve yazı karakteri “TIMES NEW ROMAN” ile yazılmalıdır.

Tam metinlerin özetleri Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

Tam metinler en az 7 ile en fazla 15 sayfa olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Metin için referanslar ve kaynakça APA (6)’ya göre düzenlenmelidir.

Full papers should be in Times New Roman 12 point. 
The abstracts should be submitted in Turkish, Russian and English. 
Full papers should be at least 7 pages and not to exceed 15 pages.
References should follow the APA (6) style.

Все тексты должны быть набраны шрифтом «Times New Roman» в размере 12 пунктов.

«Краткое содержание доклада» должно быть составлено на турецком, русском и английском языках.Объем доклада должен быть не менее 7 и не более 15 страниц.

При оформлении ссылок на источники информации, использованной в докладе, необходимо руководствоваться системой APA (6 – American Psychological Association).

Not: Kongre katılımcılarından sunumlarını gerçekleştirdikten sonra oturum başkanlarına tam metinleri (PDF, Word formatında) CD olarak  takdim etmeleri önemle rica olunur.

Note: Full Text Writing Rules

It is kindly requested that the participants hand over the full texts (should be PDF or Word formatted) as CD to the session moderator right after their presentation.

Вниманию участников симпозиума: Участникам симпозиума после доклада на тематическом заседании следует представить электронный вариант текста доклада на компакт-диске СД руководителю заседания.